Опасни товари

Осъществяването на превоз на опасни товари е специфична дейност, която е регламентирана, чрез европейската спогодба за международен превоз на опасни товари (ADR). Ойробул организира сухопътен транспорт на опасни товари в пълно съответствие с всички нормативни актове и европейските директиви. Реализираме този вид транспорт със специализирани превозни средства и шофьори, които са преминали специално обучение.

Транспортни средства за превоз на опасни товари

  • Цистерни – най-разпространените превозни средства. С тях се превозват течни и газообразни опасни товари.
  • Бутилки за газообразни вещества под налягане.
  • Контейнери – за превоз на насипни или палетирани опасни товари.
  • Малки контейнери за радиоактивни, медицински и др. опасни товари.
Всички превозни средства, с които се извършва превоз на опасни товари преминават процедура с която да се удостоверява, че отговорят на нормативната уредба. Изпратете ни онлайн запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за да ви направим предложение за вашия транспорт.