Групажен транспорт

Предлагаме групажен транспорт на стоки по-малко количество от вместимостта на цял камион, което е 13.60 ладеметра / 33 европалета, например от едно до 30 европалета. Поддържаме редовни линии за Европа, с което гарантираме гъвкави и удобни за вас, транспортни решения с кратко транзитно време. Доверете се на опита ни и изберете сигурен и надежден транспорт за вашите стоки.

Покритие и Автопарк

Страните, за и от  които осъществяваме групажни превози са: Германия, Италия, Франция, Испания, Англия, Швейцария, Холандия, Дания, Полша, Чехия, Словакия, Словения, Гърция, Румъния, Сърбия и др.Ойробул разполага със собствен автопарк и широк избор на транспортни средства спрямо целите на превоза:
  • Влекачи и камиони с Евро 4, 5 и 6 стандарт
  • Полуремаркета – тройна щора с възможност за товарене и разтоварване от всички страни;
  • Соло камиони с капацитет 18 европалета,3.5 тона и 20 европалета,7.5 тона
  • Полуремаркета за групаж в брезентови автомобили;
  • Полуремаркета за групаж тип фургон