Комплектен транспорт с индивидуален камион

Транспортирането на комплектни товари е основна част от дейността на Ойробул. Услугата е подходяща за вас, когато се нуждаете от транспорт на стока с товарен обем равен на цял камион (33 европалета или други,заемащи 13.60 метра от полезната дължина на камиона) или просто имате частичен товар, но търсите индивидуален транспорт, само за него. Всички комплектни товари се изпълнява със специално предназначени за вас транспортни средства, прецизно избрани, с цел осигуряване максимално качество на транспорта. Нашите камиони пътуват за и от цяла Европа и отговарят на всички международни стандарти.

Транспортни средства за комплектни товари

Прицепи – най-често използваните видове камион.Основното предимство на този вид камион  е, че могат да бъдат товарени от всички страни и да бъдат покрити с брезент или твърдо покритие. Обема площ за разполагане на товара е: Д – 13,60 м; Ш – 2,5 м; В – 2,8 м. Товароносимостта варира между 21 – 22 до 23 т. Прицепите побират  до 33 европалета, а обема на камионите е до 96 м3. Камион тип фургон – със затворено товарно помещение.Фургоните могат да бъдат с размерите на стандартен прицеп или на соло камион.Имат възможност за товарене само отзад. Мегатрейлъри – може да се каже, че това са прицепи с увеличена височина от 3 метра, чийто обем е 100-104 м3. Превозва същите товари като прицепа. Има товароподемност до 22-23 тона, като товаренето се съобразява с маршрута и законовите изисквания в съответната страна. Хенгери – камион с ремарке. Основните му предимства е по-големият полезен обем-до 118 куб.метра ,както и  възможността за бързо товарене/разтоварване. Хладилни камиони – специално оборудван с хладилен агрегат/агрегати камион, предназначен за транспортирането на стоки със специален температурен режим: бързоразвалящи се или дълбокозамразени. Такива са меса, рибни продукти, лекарства, зеленчуци, плодове, млечни продукти и др. В товарното помещение се поддържа температура от +25 С˚ до -20 С˚ в зависимост от товара. Стандартните камиони са с обем 92 м3 и товароносимост до 22 т. В един хладилен камион, могат да се транспортират до 33 европалета.